Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Data oświadczenia w Profilu Instytucji

W Profilu Instytucji w zakładce Twoja JednostkaOświadczenia dla osoby istnieje możliwość wprowadzenia daty złożenia oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji. W celu wprowadzenia daty oświadczenia należy skorzystać z przycisku umożliwiającego edycję [1] i wpisać datę,  wybierając ją za pomocą kalendarza[2]. Po wybraniu daty oświadczenia należy zapisać wprowadzoną datę[3]. Pole podlega edycji – raz wprowadzoną datę można zmienić lub też usunąć. Dla osób występujących w osiągnięciu w więcej niż w jednej roli datę oświadczenia wprowadza się dla każdej z tych ról osobno. 

UWAGA! w celu usunięcia wprowadzonej daty oświadczenia należy skorzystać z opcji edytowania pola i następnie ręcznie wykasować datę. 

Wprowadzenie daty oświadczenia nie jest obowiązkowe.

UWAGA! w przypadku wystąpienia multioświadczenia w systemie SEDN podmiot musi wprowadzić datę oświadczenia w systemie PBN.