Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jak dodać publikacje do Profilu Autora?

Dodawanie swojego autorstwa do publikacji można wykonać na dwa sposoby. Jednym z nich jest dodanie siebie do publikacji w formularzu w trakcie wprowadzania jej do repozytorium PBN. Po dodaniu siebie do publikacji i zapisaniu jej, system wyświetli pytanie czy publikację dodać do Profilu Autora. Po wykonaniu tej czynności publikacja trafi do tego profilu.

Drugim sposobem oznaczenia swojego autorstwa w publikacji oraz dowiązanie jej do swojego profilu jest skorzystanie z funkcjonalności Sugestie, w której system wskaże wszystkie publikacje, które pasują do profilu i które można do niego przywiązać.

Spośród publikacji, które system wyszukał i wskazał jako prawdopodobnie będące autorstwa użytkownika, należy odszukać publikacje oznaczone ikonką określającą procentowy poziom prawdopodobieństwa i w takiej publikacji wybrać przycisk oznaczony ikoną pergaminu. Wybór tego przycisku przeniesie użytkownika do ekranu zawierającego szczegóły publikacji.

Na samym dole ekranu zawierającego szczegóły publikacji znajdują wszelkie połączenia tego obiektu z innymi obiektami – autorami, redaktorami, wydawnictwem, konferencją, itp. (dla ułatwienia poruszania się na stronie ekran został wyposażony w przyciski nawigacji po lewej stronie). Aby oznaczyć swoje autorstwo w publikacji należy kliknąć przycisk TO JA! obok imienia i nazwiska autora, które rozpoznał system.

Po oznaczeniu siebie, jako autora w danej publikacji, w panelu nawigacji pojawi się dodatkowy przycisk umożliwiający dodanie jej do własnego profilu autora.

Przycisk TO JA! jest dostępny tylko wtedy gdy osoba w publikacji (autor, autor przekładu, redaktor, redaktor przekładu) nie jest zweryfikowana w POL-on (czyli nie została wybrana z listy, a została wprowadzona ręcznie) lub ma podobne dane (np. nazwisko). W przypadku gdy osoba (autor, autor przekładu, redaktor, redaktor przekładu) została wybrana z listy, w związku z czym jest zweryfikowana z POL-on, przycisk TO JA! jest niedostępny – krok związany z oznaczeniem siebie w publikacji jest pominięty. Wówczas po wyświetlaniu publikacji można od razu dodać publikację do Profilu Autora.

Spowoduje to zapisanie publikacji w profilu autora, która od tej pory będzie widoczna w widoku publicznym dla wszystkich użytkowników (Oficjalny Profil Autora).