Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Opis Profilu Instytucji

Profil Instytucji to pakiet funkcjonalności dedykowany Importerom Publikacji, czyli instytucjonalnym użytkownikom systemu PBN 2.0. Funkcjonalności te oparte są o możliwości dotychczasowego Modułu Sprawozdawczego systemu PBN. Jednocześnie są dostosowane do przyszłej ewaluacji.

Jedną z funkcjonalności oferowanych przez Profil Instytucji jest możliwość powiązania publikacji znajdujących się w zasobach PBN do Profilu Instytucji, co jest równoznaczne z dotychczasową sprawozdawczością. Publikacje w Profilu Instytucji są publikacjami, które będą poddawane ewaluacji.

W początkowym etapie udostępnienia systemu PBN 2.0 Profil Instytucji został utworzony z publikacji gromadzonych dotychczas w systemie PBN Moduł Sprawozdawczy. Publikacje uzupełnione i poprawione podczas pracy w narzędziu Hub Migracyjny zostały przeniesione wraz ze wszystkimi danymi.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi Państwu w komunikatach, wszystkie afiliacje autorów w publikacjach wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego są zapamiętane i w PBN 2.0 zostały przemianowane na oświadczenie pracownika w jego domyślnej dyscyplinie w danym podmiocie (na podstawie danych w POL-on). Pracownikom posiadającym dwie dyscypliny została przypisana do publikacji pierwsza dyscyplinę. Importer Publikacji ma w każdej chwili możliwość dokonania zmian w tym zakresie. Profil Instytucji realizuje techniczny ekwiwalent oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust 13 Ustawy 2.0.