Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Podgląd plików XML publikacji z PBN MS

Aby sprawdzić jak wyglądał plik XML publikacji, która znajduje się w Profilu Instytucji należy wybrać z listy publikacji jedną z nich i kliknąć przycisk przenoszący do jej szczegółów w repozytorium (oznaczony ikoną kwadratu ze strzałką).

Po wybraniu tego przycisku system wyświetli widok szczegółów publikacji. Widok szczegółów jest podzielony na sekcje. Na samym dole, pod sekcją Połączenia, znajduje się sekcja Identyfikatory importy, w której zaprezentowane są identyfikatory publikacji z systemu PBN MS. Jeśli publikacja została utworzona na podstawie więcej niż jednego zdarzania ewaluacyjnego z Modułu sprawozdawczego, identyfikatorów będzie więcej niż jeden.

Po kliknięciu na ID zostanie wyświetlony plik XML z PBN MS dla tej publikacji.