Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Profile Autora (author-profile-controller)

author-profile-controllerREST API związane z profilami autora

GET
/v1/author/{id}

Pobierz profil autora według identyfikatora autora

OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie metadanych wszystkich publikacji w Profilu Autora według jego identyfikatora (object ID – inaczej mongoId lub personId). Aby pobrać publikacje z Profilu Autora niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token  oraz object ID osoby w żądaniu.

Żądanie zwróci listę wszystkich publikacji, które osoba o podanym id ma przypięte do swojego Profilu Autora. Na informacje o poszczególnych publikacjach składają się wszystkie dane jakie zostały wprowadzone dla publikacji w zależności od jej typu.