Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Publikacja wysłana do ORCID – oświadczenie dla Importera Publikacji

Zgodnie z zapisem art. 265 pkt. 11 Ustawy 2.0 publikacja uwzględniana jest w ewaluacji jeśli występuje na koncie ORCID danego autora. Informacja o występowaniu publikacji na koncie danej osoby jest już prezentowana za pomocą  obok tej osoby na Profilu Instytucji w zakładce Oświadczenia dla osoby (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacja-wyslana-do-orcid-informacja-zwrotna-w-profilu-instytucji/)

Dodatkowo w Profilu Instytucji w zakładce Oświadczenia dla osoby  dla Importerów Publikacji istnieje możliwość zaznaczenia, że publikacja, która znajduje się w danym Profilu Instytucji jest na koncie ORCID osoby , która tę publikację oświadczyła. W systemie PBN należy oddać stan faktyczny, gdyż potwierdzenie obecności pracy na koncie ORCID danej osoby zostanie odnotowane przez system SEDN. 

Importer Publikacji oświadcza w imieniu autora publikacji, że dana praca znajduje się na koncie ORCID autora poprzez zaznaczenie
w systemie checkboxa Potwierdzam, że publikacja znajduje się na koncie osoby w ORCID. Zaznaczenie obecności pracy na koncie ORCID danego autora poprzez Importera Publikacji jest czynnością edytowalną. 

UWAGA! W przypadku, gdy dana osoba poświadczy obecność swojej publikacji na koncie ORCID poprzez wysłanie jej do ORCID ze swojego Profilu Autora lub też połączenie prac pomiędzy systemami  PBN-ORCID z poziomu Profilu Autora checkbox potwierdzający obecność pracy na koncie ORCID zostaje automatycznie wypełniony przez system i zablokowany do edycji. 

Wraz z automatycznym zaznaczeniem checkboxa system wyświetla stosowny komunikat: 


Informacja, że publikacja znajduje się na koncie ORCID osoby, jest utrzymywana przy danej osobie w publikacji niezależnie od dokonywanych w niej edycji.