Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Publikacje w Profilu Instytucji

W Profilu Instytucji prezentowany jest widok publikacji oświadczonych do podmiotu, który jest dostępny w panelu Instytucja w zakładce Twoja jednostka

Publikacje w Profilu Instytucji są zaprezentowane w formie listy. W widoku prezentowane są informacje o każdej publikacji, dla której istnieje chociaż jedno oświadczenie w profilu instytucji.

W zaprezentowanym widoku istnieje możliwość wyszukania osoby po nazwisku lub publikacji po tytule (1). W widoku dostępne są również filtry dla wygodniejszego przeszukiwania zawartości zakładki. Dostępne filtry to:

  • Rola (2) – filtrowanie według roli w jakiej autor występuje w publikacji (dostępne role: autor, redaktor, autor przekładu, redaktor przekładu),
  • Rok publikacji (3) – filtrowanie według daty publikacji,
  • Typ publikacji (4) – filtrowanie według typu publikacji,
  • Dyscyplina (5) – filtrowanie według dyscypliny wskazanej w oświadczeniu dla publikacji.

Widok każdej publikacji można rozwinąć klikając na strzałkę po lewej stronie, dzięki czemu jest możliwość szybkiej weryfikacji osób i oświadczeń.

W widoku publikacji w dostępne są następujące przyciski:

PODGLĄD – wybranie go wyświetla szczegóły publikacji w wersji, która została przypisana do Profilu Instytucji
SZCZEGÓŁY – wybranie tego przycisku przeniesie Importera do szczegółów publikacji znajdującej się w repozytorium systemu PBN 2.0

W zaprezentowanym widoku publikacji istnieje możliwość dokonania modyfikacji oświadczeń. Przypisane oświadczenie można edytować lub usunąć, używając następujących przycisków:

EDYTUJ – edycja oświadczenia oznacza zmianę oświadczonej dyscypliny spośród dyscyplin autora (należy wybrać jedną z dostępnych dyscyplin, dyscypliny pochodzą z systemu POL-on)
USUŃ – usunięcie oświadczenia oznacza usunięcie jedynie informacji o tym, że dana osoba – w danej roli – oświadczyła publikację na rzecz podmiotu. Nie oznacza to usunięcia samej publikacji z systemu PBN. Usunięcie wszystkich oświadczeń dotyczących danej publikacji, spowoduje usunięcie tej publikacji z Profilu Instytucji.

W przypadku gdy nie wprowadzono od razu pełnych informacji o oświadczeniach, można skorzystać z przycisku DODAJ INNE OŚWIADCZENIA.

System wyświetli formularz pozwalający wprowadzić inne oświadczenia i aktualizować tym samym publikację w profilu instytucji. Potencjalne oświadczenia wyświetlane są na podstawie danych o zatrudnieniu i deklarowanych dyscyplinach pracowników podmiotu z systemu POL-on. Formularz wygląda analogicznie do formularza dodawania oświadczenia do Profilu Instytucji z taką różnicą, że oświadczenia dodane wcześniej są już oznaczone.

Aby dodać nowe oświadczenie należy określić rolę osoby, klikając na checkbox obok jej nazwiska oraz wybrać jej dyscyplinę z listy. Po wykonaniu tych czynności należy wybrać przycisk ZAKTUALIZUJ W PROFILU.

UWAGA:

W momencie dodawania (opcja DODAJ OŚWIADCZENIE) lub aktualizacji oświadczenia (opcja DODAJ INNE OŚWIADCZENIA) w publikacji, która posiada niepełne (lub nieprawidłowe) dane, system wyświetla alerty informujące, jakiego typu dane w publikacji są niekompletne.

W takim przypadku, należy przyjrzeć się publikacji i aby dodać ją lub zaktualizować w Profilu Instytucji konieczne jest dokonanie poprawek w rekordzie.

Poniżej zamieszczono poszczególne komunikaty oraz objaśniono co dokładnie oznaczają.

OBJAŚNIENIA:

Publikacja nie ma wszystkich niezbędnych połączeń i nie może być dodana/zaktualizowana  – oznacza to, że publikacja nie posiada pełnych danych, które wymagane są przez rozporządzenie, co sprawia że nie może zostać dodana do Profilu Instytucji (lub zaktualizowana jeśli została zaimportowana z PBN MS i trafiła do profilu). Połączenia w systemie oznaczają powiązania publikacji z innymi obiektami, takimi jak czasopismo, konferencja (seria i edycja), wydawnictwo lub osoby (może to być autor, autor przekładu, itp.).

Żaden z autorów/redaktorów tej publikacji nie jest twoim pracownikiem – alert pojawia się w następujących przypadkach:

  • autor w publikacji nie jest pracownikiem danego podmiotu. Aby osiągnięcia naukowe mogły być brane pod uwagę w ewaluacji, osoby które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13, muszą spełniać wymagania określone w § 11 Rozporządzenia dot. ewaluacji, lub
  • w publikacji wprowadzono nieprawidłowe dane o autorze/redaktorze albo system nie rozpoznał osób w POL-on, bo np. zostali wprowadzeni tylko z imienia i nazwiska.

W takim przypadku należy edytować publikację zmieniając powiązania publikacji z autorem. Aby dane były prawidłowe należy podpiąć właściwego autora (osobę) z listy zawierającej dane z rejestrów POL-on.

Istnieje możliwość  przypisania osoby z POL-on w bardzo prosty sposób bez konieczności edycji całej publikacji. W takiej sytuacji należy, w szczegółach publikacji w repozytorium, wybrać ikonę lupki znajdującą się obok nazwiska autora w sekcji Autorzy i redaktorzy (tak jak poniżej). Po wybraniu tego przycisku system wyświetli listę osób z POL-on, z której należy wybrać odpowiedniego autora.

Posiadasz więcej oświadczeń w profilu instytucji niż osób dla których można złożyć oświadczenie – alert odnosi się do stanu publikacji według jej wersji w repozytorium systemu. Alert nie oznacza błędu w w Profilu Instytucji!!!

W wersji publikacji w Profilu Instytucji danego podmiotu znajduje się stan prawidłowy, odzwierciedlający dane w Module Sprawozdawczym w danym podmiocie. Zgodnie z założeniami migracji, wszystkie publikacje afiliowane do podmiotu w PBN MS – są przemianowane na oświadczenia i dodane w Profilu Instytucji.

Pytanie, które może się pojawić w trakcie weryfikacji publikacji w Profilu Instytucji:

W moim Profilu Instytucji są publikacje, w których system komunikuje, że nie posiadają pełnego zestawu danych i są niepoprawne. W Hubie Migracyjnym miałem poprawnie 100% publikacji, dlaczego w systemie jest błędnie?