Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Raport z zakładki Pracownicy

W zakładce Pracownicy (1), w module Profil Instytucji, możliwe jest pobranie raportu w formacie .xlsx. Przycisk służący do pobrania raportu, znajduje się w prawym górnym rogu strony (2).

Raport generowany jest każdorazowo po naciśnięciu przycisku i pobierany na dysk lokalny użytkownika. Liczba wierszy w raporcie odpowiada liczbie wierszy w aplikacji. Prezentowany zakres danych jest szerszy w stosunku do aplikacji i obejmuje następujące informacje:

 • Nazwisko (1)
 • Imię (2)
 • Tytuł – tytuł naukowy pracownika (3)
 • Identyfikator osoby – identyfikator ObjectID (4)
 • POL-on UUID – numer UUID z POL-on (5)
 • ORCID – identyfikator ORCID (6)
 • Informacja czy konto w PBN jest powiązane z POL-on (7)
 • Informacja czy pracownik jest uczestnikiem szkoły doktorskiej (8)
 • Dyscypliny – numery dyscyplin, przypisane do pracownika (9)
 • Zatrudnienie od – data początku zatrudnienia w instytucji w formacie DD.MM.RRRR (10)
 • Zatrudnienie do – data końca zatrudnienia w instytucji w formacie DD.MM.RRRR (11)

W wygenerowanym raporcie dane są posortowane w kolejności alfabetycznej po polu zawierającym nazwisko pracownika.

Dostęp do danych posiada wyłącznie rola Importera publikacji dla Instytucji.