Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Rejestracja konta

Aby rozpocząć pracę w systemie należy posiadać utworzone dla siebie konto użytkownika. Konto w systemie może utworzyć każda zainteresowana osoba. Rejestracja konta jest pierwszym krokiem do pracy w systemie PBN również dla użytkowników reprezentujących podmioty naukowe (do zarejestrowanego konta trzeba będzie przypisać jeszcze odpowiednią rolę systemową).

Zarejestrowanie konta w systemie PBN umożliwia dodawanie lub edytowanie publikacji naukowych oraz przypięcie do niego ról systemowych dla osób dedykowanych do pracy w PBN przez podmioty naukowe. Posiadanie konta użytkownika pozwoli także dodawać w przyszłości publikacje autorskie do swojego profilu (prowadzenie własnej bibliografii naukowej będzie wymagało dodatkowo po zalogowaniu do systemu identyfikacji w bazie osób systemu POL-on).

Aby zarejestrować konto należy kliknąć przycisk „Zarejestruj” na stronie logowania do systemu PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login), a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.

Aby dokonać rejestracji w systemie należy uzupełnić następujące pola w formularzu:

  1. Email (login) – który będzie podawany podczas logowania się do systemu, będzie również niezbędny w procesie komunikacji z użytkownikiem; UWAGA: prosimy upewnić się, że wprowadzony adres e-mail jest poprawny. Po zarejestrowaniu na podany adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny.
  2. Imię – imię użytkownika
  3. Nazwisko – nazwisko użytkownika
  4. Hasło – nowe hasło dostępowe do tworzonego konta, hasło w PBN 2.0 powinno zawierać przynajmniej dziesięć znaków, duże i małe litery, cyfry, spacje oraz następujące znaki specjalne: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + – = ; Ustanowione hasło należy zmienić co 30 dni.
  5. Powtórz Hasło – potwierdzenie hasła dostępowego podanego powyżej
  6. Podczas rejestracji konta wymagana jest akceptacja regulaminu serwisu.

Aby zapoznać się z regulaminem należy kliknąć w link „Akceptuję regulamin serwisu”.

Przycisk „ZAREJESTRUJ” uruchomi proces rejestracji w systemie i – jeśli wszystkie pola zostały uzupełnione poprawnie – pojawi się ekran informujący o przesłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierającej dalsze instrukcje.