Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Widok publiczny Profilu Autora

Widok publiczny Profilu Autora (czyli Oficjalny Profil) służy do zaprezentowania innym użytkownikom indywidualnego dorobku publikacyjnego autora. Widok publiczny Profilu Autora jest dostępny dla wszystkich, nawet niezalogowanych użytkowników.

Warunkiem wyświetlania publikacji w Oficjalnym Profilu Autora jest utworzenie przez niego Profilu oraz dodanie publikacji do tego profilu. Sposoby dodawania publikacji do Profilu Autora zostały opisane tutaj.

Publikacje nie są automatycznie umieszczane w Profilu Autora. Publikacje będą widoczne w Oficjalnym Profilu Autora, dopiero po wykonaniu przez autora dodatkowej akcji – przypięcia publikacji do Profilu. 

 Poniżej zaprezentowano przykładowy widok Oficjalnego Profilu Autora w systemie PBN:

Oficjalny Profil Autora prezentuje aktualne miejsce zatrudnienia naukowca, jego numer ORCID oraz publikacje, które autor dodał do swojego profilu, posortowane według daty. W oficjalnym profilu autora NIE SĄ prezentowane informacje dotyczące przesłania publikacji do ORCID lub powiązywania publikacji w PBN z publikacjami w ORCID – taka funkcjonalność jest dostępna wyłącznie w Kokpicie.

W systemie PBN można rozróżnić dwa widoki dotyczące danej osoby. Jednym z nich jest opisany wyżej Oficjalny Profil Autora.

Drugim jest widok obiektu typu 'osoba’, w którym prezentowana jest sekcja Połączenia, czyli lista wszystkich publikacji powiązanych z autorem. Innymi słowy są to publikacje, w których wskazano tego konkretnego autora, podczas wprowadzania danych o publikacji. Ten widok jest dostępny w repozytorium systemu PBN niezależnie od tego czy autor ma założone konto w PBN, również niezależnie od tego czy autor prowadzi swój Profil Autora. Istotny jest tu fakt czy w publikacji został wprowadzony autor zweryfikowany w POL-on. Taka lista publikacji powiązanych z autorem NIE JEST jego Oficjalnym Profilem.

Poniżej zaprezentowano przykładowy widok dla obiektu typu 'osoba’, która jest połączona z wieloma obiektami typu 'publikacja’:

UWAGA: W przypadku publikacji zaimportowanych do nowego systemu PBN z dawnego Modułu Repozytoryjnego, publikacje te trafiły automatycznie do Profilu Autora. Głównym przeznaczeniem Modułu Repozytoryjnego było udostępnienie przestrzeni dla podmiotów oraz użytkowników indywidualnych na stworzenie i utrzymywanie swojej publicznie dostępnej bibliografii. Praca w Module Repozytoryjnym polegała na dobrowolnym umieszczaniu informacji o publikacjach, głównie przez naukowców oraz pracowników administracyjnych podmiotów celem zwiększenia widoczności ich dorobku naukowego. Profil Autora w nowym systemie PBN po części przejął funkcjonalności po Module Repozytoryjnym starego systemu PBN.