Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Autorzy w PBN

Z jakiej bazy zaciągani są autorzy spoza jednostki – przy publikacjach wieloautorskich – ponad 1000 osób? (WoS, Inspire, Crossref? – między bazami są rozbieżności)

Pytanie dotyczy rekomendacji OPI jakiej bazy użyć, ale rozumiem, że to użytkownik odpowiada za poprawność wprowadzenia prawidłowych informacji?

W przypadku dodawania lub edycji publikacji przez stronę PBN (nie przez API), umożliwiamy użytkownikowi pobranie danych  z CrossRef. Można też utworzyć publikację w oparciu o dane z Orcid,. W obu przypadkach publikację ostatecznie zatwierdza użytkownik.

Niestety, nie rekomendujemy żadnego konkretnego systemu zewnętrznego. Nie mamy możliwości zweryfikowania, w którym systemie dane są prawidłowe. Osobiście przypuszczam, że w żadnym przypadku nie ma gwarancji prawidłowości danych, ponieważ wszędzie zapewne wprowadzane są one przez ludzi, który z założenia mogą popełniać błędy. Oczywiście skorzystanie z takie systemu pozwala zaoszczędzić pracy, jednakże najlepiej samemu zweryfikować, czy dane takie są prawidłowe.