Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Informacja o dyscyplinie w API PBN

W jaki sposób można uzyskać dyscyplinę?
[a] dla artykułu
[b] dla autora

Endpoint GET​/v1​/institutionProfile​/publications​/page nie zawiera takiej informacji. Według dokumentacji ze swaggera dyscypliny powinny być pod PublciationDTO.  Jendak Endpoint publication/id także nie ma takiego parametru.

Endpoint GET/v1/institutionProfile/publications/page/statements
oddane dane o oświadczeniu
OPIS:
Końcówka umożliwia pobranie listy oświadczeń znajdujących się w Profilu Instytucji użytkownika wykonującego żądanie. Aby pobrać listę publikacji z Profilu Instytucji niezbędne jest wprowadzenie X-App-Id, X-App-Token oraz X-User-Token w nagłówkach (headers). X-User-Token, czyli token użytkownika jest wymagany w przypadku tej końcówki, ponieważ pobranie danych o publikacjach z danego podmiotu wymaga dodatkowej autoryzacji – analizie poddawane są wprowadzone tokeny – sprawdzane jest posiadanie roli Importera Publikacji dla podmiotu, z którego pobierane są dane (Importer najwyższego rzędu lub Importer Instytucji podrzędnej).
Żądanie zwróci listę wszystkich oświadczeń z Profilu Instytucji zautoryzowanego użytkownika. Na informacje o poszczególnych oświadczeniach składa się id oświadczenia (id), object ID instytucji (institutionId), object ID osoby (personId), object ID publikacji (publicationId), data dodania oświadczenia, dyscyplina oświadczona, informacja czy publikacja znajduje się na koncie ORCID osoby oraz rola osoby w publikacji.