Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Konferencje w API PBN

Kolejna kwestia to konferencje.
1. Seria konferencji (spoza listy) istnieje już w systemie. W związku z tym wyszukuję serię na podstawie moich danych (shortName fullName, mnisw=false, edition=false), to daje mi objectId serii. 2. Dla wyszukanej serii wyszukuję edycje (korzystając z api/v1/conferences/{objectId}/editions).
3. Dla każdej z wyszukanych edycji sprawdzam czy dane pasują do moich danych (daty, nazwy, miasta, kraju) – jeżeli tak to mam objectId edycji konferencji, jeżeli nie – dodaję nową.
4. Napotykam na błąd „edycja o takich samych danych istnieje już w systemie”. Czy walidacja danych pod kątem edycji mogłaby brać pod uwagę wskazaną serię konferencji?
Inaczej wychodzi na to, że najpierw muszę pobrać edycje dla wszystkich wyszukanych serii i dopiero na podstawie tego gdzie znajdę pasującą edycję określić serię. W ten sposób muszę odpytać API kilka razy i analizować dane po swojej stronie. Jakimś rozwiązaniem byłoby też podawanie objectId serii przy wyszukiwaniu edycji konferencji przez /v1/search/conferences (mnisw=false, edition=true).

Rozważymy te postulaty, zarówno ten aby uwzględnić wskazaną serię przy walidacji czy istnieje dana edycja konferencji oraz ten z wyszukiwaniem edycji w (/search/conferences jako parametr seriesObjectId). Dziękuję za wskazanie problemu. Dodamy że walidacja serii konferencji oraz edycji konferencji od jednego z przyszłych wdrożeń zniesie wymagalność podawania strony internetowej. Dodatkowo przy sprawdzaniu istnienia edycji konferencji pod uwagę będą  brane atrybuty : nazwa, skrócona nazwa,  miasto, kraj, data rozpoczęcia i data zakończenia (wykluczamy stronę www). Przy sprawdzaniu istnienia serii konferencji  bierzemy pod uwagę nazwę oraz nazwę skróconą.