Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

W jaki sposób raportować informację o dacie oświadczenia? Rozporządzenie o POL-on wymaga podania daty oświadczenia każdorazowo, przy każdym osiągnięciu.

PBN udostępni przy oświadczeniu pole „data”. Użytkownicy będą jednak zwolnieni z konieczności każdorazowego wypełniania tej informacji. 

Wystąpienie multioświadczenia (więcej niż jednego oświadczenia/oświadczenia do więcej niż jednego podmiotu tej samej osoby w tej samej publikacji) będzie komunikowane w systemie SEDN w postaci alertu. W takim przypadku konieczne będzie podanie daty oświadczenia.

Konsekwencje dla ewaluacji:

  • w przypadku kiedy żaden z podmiotów multioświadczonych nie poda daty oświadczenia  żaden z nich nie będzie uprawniony do zgłoszenia udziału danej osoby w ewaluacji;
  • w przypadku kiedy tylko jeden z podmiotów multioświadczonych poda datę oświadczenia, ten podmiot będzie uprawniony do zgłoszenia udziału danej osoby w ewaluacji;
  • w przypadku kiedy więcej niż jeden z multioświadczonych podmiotów poda datę oświadczenia, uprawnionym do zgłoszenia udziału danej osoby w ewaluacji będzie ten podmiot, który poda najwcześniejszą datę.