Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło konsultacje dotyczące przypisania dyscyplin naukowych do czasopism naukowych ujętych w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science. To wstępny etap tworzenia wykazu czasopism, stosowanego m.in. w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej. Czasopisma ujęte w międzynarodowych bazach będą stanowiły część nowego wykazu.

Przedstawiamy do konsultacji listę czasopism naukowych z wstępnie przypisanymi dyscyplinami naukowymi. W ramach poniższego formularza możliwe jest sprawdzenie dla danego czasopisma jakie dyscypliny zostały już do niego przypisane, a także zaproponowanie dodatkowej dyscypliny. Każdy z wniosków o przypisanie czasopismu dodatkowej dyscypliny powinien być umotywowany. Uzasadnienie powinno w sposób syntetyczny wykazywać, że istotna część artykułów naukowych publikowanych w danym czasopiśmie dotyczy zagadnień wchodzących w zakresie dyscypliny, która w wyjściowym zestawieniu nie została do tego czasopisma przypisana.

Niniejszy formularz dostępny będzie w terminach wynikających z komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie uruchomienia i przebiegu procesu konsultacji przypisania dyscyplin do czasopism

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/przypisanie-dyscyplin-do-czasopism-zaczynamy-konsultacje

System składania wniosków dostępny był do 16 listopada 2018, godziny 24:00.