Aktualności

 • Szanowni Państwo!

  14 XII r.
  2018 r.

  14 XII 2018 r.

  W przyszłym roku zespół wsparcia użytkowników systemów PBN i POL-index będzie się z Państwem porozumiewał wyłącznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń. Jest on teraz dostępny nie tylko ze stron systemów PBN i POL-index, ale również bezpośrednio. Co za tym idzie, nie będzie już możliwości przesyłania pytań na adres pbn-helpdesk@opi.org.pl – z dniem 1 I 2019 r. zostaje on wyłączony.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Zmiany w systemie PBN – lipiec 2018 r.

  05 VII r.
  2018 r.

  W lipcu 2018 r. w Polskiej Bibliografii Naukowej wprowadzone zostały zmiany podnoszące poziom bezpieczeństwa korzystania z gromadzonych przez system danych oraz poprawienie czytelności wybranych interfejsów systemu.  Zmiany uwierzytelniania w API PBN


  Dla poprawy bezpieczeństwa dostępu do danych zmieniono sposób użycia klucza do uwierzytelniania w API. Szczegółowy opis, jak dostosować klucz do nowych wymagań API PBN, znajduje się na stronach pomocy systemu PBN.

  Dodatkowo umożliwiliśmy samodzielne generowanie klucza API na wersji produkcyjnej systemu.  Nowy wygląd stron aktualności i stron API


  Dla poprawy przejrzystości i wygody pracy z systemem zmieniono interfejs aktualności w nowej aplikacji PBN. Nowy wygląd zyskały też strony API systemu PBN.  Więcej opcji obsługi konta w nowej aplikacji PBN


  W ramach sukcesywnego przenoszenia funkcjonalności PBN z aplikacji klasycznej do nowej aplikacji do zakładki Twoje konto dodano opcję powiązania konta użytkownika PBN z odpowiednim profilem osoby z wykazów osób systemu POL-on. Przypominamy, że nowa aplikacja umożliwia również powiązanie konta PBN z ORCID iD.

  Więcej o zarządzaniu kontem w nowej aplikacji można przeczytać na stronach pomocy systemu PBN.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • UWAGA: PRZERWA TECHNICZNA

  14 III r.
  2018 r.

  Szanowni Państwo!


  Informujemy, że od 15 marca 2018 r. (czwartek) od godz. 22:00 do 19 marca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 16:00 nastąpi przerwa w działaniu wszystkich aplikacji PBN. Związana ona będzie z następującymi pracami serwisowymi:

  • – odświeżeniem indeksów wyszukiwarki aplikacji klasycznej PBN,
  • – wdrożeniem najnowszej wersji nowej aplikacji PBN, zawierającej nowe funkcjonalności oraz naprawiającej część z pozostałych (w szczególności przegląd repozytoryjny w module sprawozdawczym),
  • – masową archiwizacją publikacji.
  • Przepraszamy za niedogodności.   Z wyrazami szacunku
   Zespół LIL OPI PIB

 • Moduł Analityczny

  Publikacji w archiwum

  Zidentyfikowanych autorów

  Instytucji

  Czasopism

  tys

  643

  tys

  Monografii

  tys

  72

  tys

  Rozdziałów

  tys

  356

  tys

  Artykułów

  Informacja o przerwach konserwacyjnych


  Cykliczne przerwy technologiczne, o których nie ostrzegamy dodatkowym komunikatem, są codziennie w godzinach:

  • 07:00 – najpóźniej 07:07 (niedostępne obie nowe aplikacje, testowa i produkcyjna),
  • 22:00 – najpóźniej 23:00 (niedostępne wszystkie aplikacje produkcyjne, tj. klasyczna, nowa i POL-index).