Aktualności

 • Przerwa w działaniu PBN w dniu 4.11.2019 r.

  31 X r.
  2019 r.

  Uwaga! W dniu 4.11.2019. w godzinach 9:00 - 15:00 nastąpi przerwa w działaniu aplikacji PBN. Prosimy ukończyć pracę przed planowaną przerwą.
 • Aktualizacja regulaminu serwisu PBN i POL-index

  23 VII r.
  2019 r.

  Od dnia 22 lipca 2019 r. obowiązuje zaktualizowany regulamin serwisu Polska Bibliografia Naukowa i POL-index. Korzystanie z PBN-u i POL-indexu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Również założenie nowego konta będzie możliwe dopiero po akceptacji treści regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest tutaj tutaj.

 • Zmiany w PBN – III i IV kw. 2019 roku

  19 VII r.
  2019 r.

  Szanowni Państwo,

  W związku z modernizacją systemu PBN i  koniecznością dostosowania go do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami) od sierpnia 2019 roku wprowadzane będą zmiany w organizacji i funkcjonowaniu systemu.

   

  PBN 2.0

  Analiza zmian prawnych (ustawa i rozporządzenia) i zaistnienie nowych procesów, które mają być wspierane systemowo (ocena czasopism, integracja z ORCID itd.), wytworzyły potrzebę utworzenia nowej wersji narzędzia Polska Bibliografia Naukowa, roboczo nazywanej PBN 2.0.

  Aplikacja PBN 2.0 będzie łączyła w sobie funkcjonalności Modułu Repozytoryjnego (części systemu dla autorów, tzw. klasyczna aplikacja PBN https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/) oraz Modułu Sprawozdawczego (części systemu dla podmiotów, tzw. nowa aplikacja PBN https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/).

  Aplikacja PBN 2.0 będzie dostarczana użytkownikom stopniowo. Pierwszym elementem będzie dostarczenie podstawowych narzędzi administracyjnych oraz możliwość dodawania i wyszukiwania publikacji. W kolejnym kroku planowane jest dostarczenie funkcjonalności dla autorów indywidualnych (tworzenie osobistego profilu – przypinanie publikacji, integracja z ORCID) a w kolejnym funkcjonalności dla podmiotu (tworzenie profilu instytucji, przygotowywanie danych na potrzeby ewaluacji). W analogicznej kolejności będą oddawane wersje demo aplikacji. Pierwsza z nich zostanie upubliczniona na początku IV kw. bieżącego roku. O wdrożeniach będziemy informować Państwa każdorazowo poprzez newsletter PBN oraz strony aktualności systemu PBN.

  Dane zgormadzone do tej pory w całych zasobach PBN (Moduł Repozytoryjny i Moduł Sprawozdawczy) zostaną automatycznie zmigrowane  do nowej wersji aplikacji.

   

  Zamknięcie Modułu Repozytoryjnego PBN (klasycznej aplikacji PBN)

  Z dniem 13 sierpnia 2019 rozpocznie się proces wygaszania klasycznej aplikacji PBN – Modułu Repozytoryjnego.  Wyłączona zostanie możliwość logowania do systemu a w związku z tym – dodawania i modyfikowania danych. System pozostanie w trybie „do odczytu” (możliwe będzie przeglądanie już wprowadzonych danych) przez okres około dwóch miesięcy.

  W trakcie przerwy przeprowadzone zostaną prace związane z migracją danych do najnowszej wersji aplikacji. Zostaną również przygotowane podstawowe funkcjonalności Profilu Autora w aplikacji PBN 2.0 (np. dodawanie publikacji przez autora). Autorzy będąc więc mogli nadal prowadzić swoje profile i dodawać publikacje do PBN analogicznie jak w Module Repozytoryjnym, ale przy pomocy zmodernizowanych funkcjonalności. W przyszłości również podmioty naukowe będą mogły korzystać z danych wprowadzonych przez autorów w aplikacji PBN 2.0 (analogicznie do zaciągania danych z Modułu Repozytoryjnego do Modułu Sprawozdawczego).

  W aplikacji PBN 2.0 nie będzie obsługiwana funkcja Menagera Bibliografii (jedyny oficjalny profil instytucji będzie zarządzany rzez Importera Publikacji). Rola ta przestanie funkcjonować wraz z dniem 13 sierpnia br.

  ORCID

  Aplikacja PBN 2.0 będzie zintegrowana z systemem ORCID w trzech głównych aspektach – gromadzenia potwierdzonych przez autorów numerów ORCID, pobierania danych z ORCID oraz wysyłania danych do ORCID.

  Nie planuje się  masowego, obligatoryjnego pobierania danych. Dane z systemu ORCID mogą być sugerowane podmiotom, które mogą z nich skorzystać na potrzeby swojego sprawozdania lub autorom, którzy mogą uwzględnić je w swoich oficjalnych profilach w PBN.

  Wysyłanie danych z systemu PBN do ORCID będzie możliwe w przyszłości po wyrażeniu na to zgody autora, którego konto w ORCID ma być zasilone publikacjami. Planowany termin oddania funkcjonalności to IV kwartał 2019 roku.

  Gromadzenie numerów ORCID w systemach centralnych (POL-on/PBN) będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Przypominamy Państwu o konieczności autoryzacji numeru ORCID w PBN. Informacje na temat tego procesu znajdą Państwo w komunikacie z dnia 24 stycznia 2019 r. (dostępnym na stronie głównej PBN).

   

  API w PBN 2.0

  W aplikacji PBN 2.0 masowe uzupełnianie danych będzie odbywać się poprzez interfejsy programistyczne – API.  Zapewnione zostanie wsparcie dla podmiotów, które będą chciały integrować się z PBN za pośrednictwem API.

  Aby zapewnić wysoką jakość danych system PBN 2.0 będzie udostępniał swoje zasoby do pobrania dla podmiotów. Wśród tych zasobów będą miedzy innymi ministerialny wykaz czasopism naukowych, wykaz wydawców, wykaz konferencji naukowych. Elementy tych zasobów będą opatrzone oficjalnymi identyfikatorami, które będą następnie wykorzystywane w komunikacji z systemem PBN. 

   

  Nowe pola w Module Sprawozdawczym PBN

  Wraz z wprowadzeniem Modułu Repozytoryjnego w tryb tylko „do odczytu” (13 sierpnia) na wersji demo aplikacji PBN Moduł Sprawozdawczy (https://pbn-demo.opi.org.pl/pbn-report-web/) zostanie zaprezentowany formularz dodawania publikacji uzupełniony o nowe pola odpowiadające wymaganiom rozporządzenia ws. Pol-on. Upublicznienie formularzy na wersji demo ma za zadanie przygotowanie użytkowników do gromadzenia nowego rodzaju informacji oraz zebranie ewentualnych uwag zanim zmiany zostaną wdrożone w wersji produkcyjnej aplikacji.

  Wraz z zmianami opracowane zostaną materiały mające na celu pomoc w interpretacji nowych pól i przebiegu procesu.

   

  Adresaci niniejszej wiadomości

  Będziemy wdzięczni z przekazanie wiadomości do innych osób zainteresowanych zmianami w systemie PBN w Państwa podmiotach oraz do osób zarządzających Państwa lokalnymi, zintegrowanymi z PBN bazami danych. 

Moduł Analityczny

Publikacji w archiwum

Zidentyfikowanych autorów

Instytucji

Czasopism

tys

720

tys

Monografii

tys

79

tys

Rozdziałów

tys

393

tys

Artykułów

Informacja o przerwach konserwacyjnych


Cykliczne przerwy technologiczne, o których nie ostrzegamy dodatkowym komunikatem, są codziennie w godzinach:

 • 07:00 – najpóźniej 07:07 (niedostępne obie nowe aplikacje, testowa i produkcyjna),
 • 22:00 – najpóźniej 23:00 (niedostępne wszystkie aplikacje produkcyjne, tj. klasyczna, nowa i POL-index).