Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
26
26 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 0
Artykuł (lista A) 4
Artykuł (lista B) 14
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 8
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 21
OpenAccess 0
Link 15
Wszystkie 24
Indeksowane materiały konferencyjne
88%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 8
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 8
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 0 0 4 (0, 1, 0) 3 0
2014 4 0 0 4 (1, 3, 0) 0 0
2015 7 0 0 7 (1, 5, 0) 1 0
2016 9 0 0 9 (1, 4, 0) 4 0
2017 2 0 0 2 (1, 1, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ