Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 3
Artykuł (lista A) 9
Artykuł (lista B) 14
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 5
Dostęp do źródła
3%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 20
OpenAccess 1
Link 4
Wszystkie 22
Indeksowane materiały konferencyjne
60%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 3
Indeksowane w SCOPUS 2
Indeksowane (w jednej z baz) 4
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 0 0 4 (0, 4, 0) 0 0
2014 5 0 1 4 (2, 1, 0) 1 0
2015 4 0 0 4 (0, 3, 0) 0 0
2016 10 0 0 10 (4, 5, 0) 1 0
2017 5 0 0 5 (2, 1, 0) 1 1
2018 3 0 2 1 (1, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ