Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
23
23 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 3
Artykuł (lista A) 2
Artykuł (lista B) 17
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 1
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 15
OpenAccess 0
Link 10
Wszystkie 15
Indeksowane materiały konferencyjne
100%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 0 1 3 (0, 3, 0) 0 0
2014 2 0 0 2 (0, 1, 0) 0 0
2015 4 0 2 2 (0, 2, 0) 2 0
2016 6 0 0 6 (1, 5, 0) 0 0
2017 2 0 0 2 (0, 2, 0) 0 0
2018 5 0 0 5 (1, 4, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ