Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 3
Rozdział 5
Artykuł (lista A) 1
Artykuł (lista B) 17
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 5
Dostęp do źródła
64%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 11
OpenAccess 20
Link 16
Wszystkie 24
Indeksowane materiały konferencyjne
66%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 4
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 4
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 5 1 1 3 (0, 2, 0) 1 2
2014 5 1 1 3 (0, 3, 0) 0 4
2015 7 0 2 5 (0, 3, 0) 1 2
2016 2 0 0 2 (0, 2, 0) 0 2
2017 6 1 1 4 (0, 3, 0) 1 5
2018 6 0 0 6 (1, 4, 0) 1 5

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ