Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
27
27 od 2013
2 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 2
Rozdział 12
Artykuł (lista A) 0
Artykuł (lista B) 12
Artykuł (lista C) 1
Artykuł spoza listy 0
Dostęp do źródła
3%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 0
OpenAccess 1
Link 4
Wszystkie 5
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 1 2 1 (0, 1, 0) 0 0
2014 6 0 4 2 (0, 2, 0) 0 1
2015 3 0 1 2 (0, 1, 1) 0 0
2016 4 1 1 2 (0, 2, 0) 0 0
2017 5 0 2 3 (0, 3, 0) 0 0
2018 3 0 0 3 (0, 3, 0) 0 0
2019 2 0 2 0 (0, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ