Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
27
27 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 7
Rozdział 13
Artykuł (lista A) 0
Artykuł (lista B) 2
Artykuł (lista C) 1
Artykuł spoza listy 4
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 0
OpenAccess 0
Link 27
Wszystkie 27
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 2 0 1 1 (0, 1, 0) 0 0
2014 7 2 4 1 (0, 0, 0) 0 0
2015 5 1 2 2 (0, 0, 1) 0 0
2016 6 2 3 1 (0, 0, 0) 0 0
2017 2 0 2 0 (0, 0, 0) 0 0
2018 2 0 0 2 (0, 1, 0) 0 0
2019 3 2 1 0 (0, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ