Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
95
16 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 7
Rozdział 37
Artykuł (lista A) 0
Artykuł (lista B) 10
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 41
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 1
OpenAccess 0
Link 2
Wszystkie 2
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 48 5 22 21 (0, 0, 0) 0 0
2006 2 0 1 1 (0, 0, 0) 0 0
2007 5 0 1 4 (0, 0, 0) 0 0
2008 2 0 0 2 (0, 0, 0) 0 0
2009 3 0 0 3 (0, 0, 0) 0 0
2010 6 0 2 4 (0, 0, 0) 0 0
2011 2 0 0 2 (0, 0, 0) 0 0
2012 11 2 5 4 (0, 0, 0) 0 0
2013 4 0 0 4 (0, 4, 0) 0 0
2014 3 0 1 2 (0, 2, 0) 0 0
2015 1 0 1 0 (0, 0, 0) 0 0
2016 4 0 2 2 (0, 2, 0) 0 0
2017 3 0 2 1 (0, 1, 0) 0 0
2018 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ