Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 4
Artykuł (lista A) 3
Artykuł (lista B) 24
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 0
Dostęp do źródła
41%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 13
OpenAccess 13
Link 1
Wszystkie 17
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0
2014 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0
2015 2 0 0 2 (1, 1, 0) 0 0
2016 6 0 2 4 (1, 3, 0) 0 2
2017 9 0 2 7 (0, 7, 0) 0 4
2018 12 0 0 12 (1, 11, 0) 0 7

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ