Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
18
18 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 3
Artykuł (lista A) 1
Artykuł (lista B) 12
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 2
Dostęp do źródła
72%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 16
OpenAccess 13
Link 18
Wszystkie 18
Indeksowane materiały konferencyjne
66%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 3
Indeksowane (w jednej z baz) 3
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0
2014 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 1
2015 3 0 1 2 (0, 2, 0) 1 2
2016 5 0 1 4 (0, 4, 0) 1 4
2017 3 0 0 3 (1, 2, 0) 0 3
2018 3 0 1 2 (0, 2, 0) 0 2
2019 2 0 0 2 (0, 0, 0) 0 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ