Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
22
22 od 2013
3 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 3
Rozdział 9
Artykuł (lista A) 3
Artykuł (lista B) 6
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 1
Dostęp do źródła
27%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 11
OpenAccess 6
Link 22
Wszystkie 22
Indeksowane materiały konferencyjne
33%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 2 0 1 1 (0, 1, 0) 0 1
2014 5 1 2 2 (1, 1, 0) 0 0
2015 7 1 3 3 (0, 3, 0) 1 1
2016 1 0 1 0 (0, 0, 0) 0 0
2017 2 0 0 2 (1, 1, 0) 0 1
2018 2 0 1 1 (1, 0, 0) 0 1
2019 3 1 1 1 (0, 0, 0) 1 2

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ