Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
30
30 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 6
Artykuł (lista A) 3
Artykuł (lista B) 12
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 9
Dostęp do źródła
20%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 7
OpenAccess 6
Link 7
Wszystkie 11
Indeksowane materiały konferencyjne
11%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 6 0 3 3 (0, 1, 0) 0 0
2014 5 0 1 4 (1, 1, 0) 0 0
2015 8 0 2 6 (0, 2, 0) 0 1
2016 5 0 0 5 (0, 5, 0) 1 2
2017 4 0 0 4 (1, 2, 0) 1 3
2018 2 0 0 2 (1, 1, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ