Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
22
22 od 2013
1 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 3
Rozdział 12
Artykuł (lista A) 0
Artykuł (lista B) 5
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 2
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 0
OpenAccess 0
Link 8
Wszystkie 8
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 3 1 1 1 (0, 1, 0) 0 0
2014 7 1 5 1 (0, 1, 0) 0 0
2015 2 0 1 1 (0, 0, 0) 0 0
2016 4 1 2 1 (0, 1, 0) 0 0
2017 3 0 1 2 (0, 2, 0) 0 0
2018 2 0 1 1 (0, 0, 0) 0 0
2019 1 0 1 0 (0, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ