Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
25
25 od 2013
1 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 11
Artykuł (lista A) 1
Artykuł (lista B) 6
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 7
Dostęp do źródła
24%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 8
OpenAccess 6
Link 8
Wszystkie 10
Indeksowane materiały konferencyjne
77%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 7
Indeksowane w SCOPUS 4
Indeksowane (w jednej z baz) 7
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 0 2 2 (0, 2, 0) 0 0
2014 5 0 3 2 (0, 1, 0) 1 1
2015 6 0 4 2 (0, 2, 0) 0 0
2016 2 0 0 2 (0, 0, 0) 2 2
2017 6 0 1 5 (1, 1, 0) 3 2
2018 1 0 1 0 (0, 0, 0) 0 0
2019 1 0 0 1 (0, 0, 0) 1 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ