Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
651
651 od 2013
58 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 2
Artykuł (lista A) 590
Artykuł (lista B) 0
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 59
Dostęp do źródła
98%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 648
OpenAccess 643
Link 494
Wszystkie 651
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 77 0 0 77 (77, 0, 0) 0 77
2014 83 0 1 82 (82, 0, 0) 0 81
2015 112 0 1 111 (111, 0, 0) 0 108
2016 122 0 0 122 (121, 0, 0) 0 120
2017 89 0 0 89 (89, 0, 0) 0 89
2018 110 0 0 110 (110, 0, 0) 0 110
2019 58 0 0 58 (0, 0, 0) 0 58

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ