Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
657
657 od 2013
60 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 0
Artykuł (lista A) 593
Artykuł (lista B) 0
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 64
Dostęp do źródła
99%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 656
OpenAccess 651
Link 498
Wszystkie 657
Indeksowane materiały konferencyjne
20%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 1
Indeksowane w SCOPUS 1
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 77 0 0 77 (77, 0, 0) 0 77
2014 84 0 0 84 (83, 0, 0) 1 83
2015 110 0 0 110 (110, 0, 0) 0 107
2016 122 0 0 122 (121, 0, 0) 0 120
2017 91 0 0 91 (91, 0, 0) 0 91
2018 113 0 0 113 (111, 0, 0) 0 113
2019 60 0 0 60 (0, 0, 0) 0 60

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ