Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
457
456 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 0
Artykuł (lista A) 456
Artykuł (lista B) 0
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 1
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 453
OpenAccess 0
Link 285
Wszystkie 456
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 1 0 0 1 (0, 0, 0) 0 0
2013 92 0 0 92 (92, 0, 0) 0 0
2014 77 0 0 77 (77, 0, 0) 0 0
2015 130 0 0 130 (130, 0, 0) 0 0
2016 104 0 0 104 (104, 0, 0) 0 0
2017 53 0 0 53 (53, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ