Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
29
29 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 14
Artykuł (lista A) 3
Artykuł (lista B) 9
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 3
Dostęp do źródła
31%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 16
OpenAccess 9
Link 17
Wszystkie 19
Indeksowane materiały konferencyjne
71%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 10
Indeksowane w SCOPUS 8
Indeksowane (w jednej z baz) 10
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0
2014 6 0 5 1 (0, 1, 0) 1 1
2016 9 0 4 5 (3, 1, 0) 5 3
2017 10 0 5 5 (0, 4, 0) 4 4
2018 3 0 0 3 (0, 2, 0) 0 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ