Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
30
30 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 25
Artykuł (lista A) 3
Artykuł (lista B) 1
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 1
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 21
OpenAccess 0
Link 30
Wszystkie 30
Indeksowane materiały konferencyjne
68%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 17
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 17
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 1 0 1 0 (0, 0, 0) 1 0
2014 3 0 2 1 (1, 0, 0) 1 0
2015 10 0 9 1 (1, 0, 0) 5 0
2016 4 0 3 1 (0, 1, 0) 3 0
2017 5 0 4 1 (1, 0, 0) 4 0
2018 3 0 3 0 (0, 0, 0) 3 0
2019 4 0 3 1 (0, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ