Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
29
29 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 0
Artykuł (lista A) 18
Artykuł (lista B) 2
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 9
Dostęp do źródła
20%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 29
OpenAccess 6
Link 0
Wszystkie 29
Indeksowane materiały konferencyjne
100%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 10
Indeksowane w SCOPUS 9
Indeksowane (w jednej z baz) 10
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2014 9 0 0 9 (3, 2, 0) 5 0
2015 8 0 0 8 (3, 0, 0) 5 5
2016 5 0 0 5 (5, 0, 0) 0 1
2017 3 0 0 3 (3, 0, 0) 0 0
2018 4 0 0 4 (4, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ