Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 9
Artykuł (lista A) 1
Artykuł (lista B) 9
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 12
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 15
OpenAccess 0
Link 31
Wszystkie 31
Indeksowane materiały konferencyjne
50%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 7
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 7
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 3 0 0 3 (0, 3, 0) 0 0
2014 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0
2015 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0
2016 3 0 0 3 (0, 1, 0) 2 0
2017 4 0 1 3 (0, 1, 0) 1 0
2018 13 0 7 6 (1, 2, 0) 4 0
2019 6 0 1 5 (0, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ