Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 0
Artykuł (lista A) 16
Artykuł (lista B) 0
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 15
Dostęp do źródła
32%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 29
OpenAccess 10
Link 14
Wszystkie 30
Indeksowane materiały konferencyjne
20%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 1
Indeksowane w SCOPUS 1
Indeksowane (w jednej z baz) 1
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 1 0 0 1 (1, 0, 0) 0 1
2014 2 0 0 2 (1, 0, 0) 1 2
2015 2 0 0 2 (2, 0, 0) 0 0
2016 3 0 0 3 (3, 0, 0) 0 1
2017 4 0 0 4 (4, 0, 0) 0 1
2018 5 0 0 5 (5, 0, 0) 0 1
2019 14 0 0 14 (0, 0, 0) 0 4

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ