Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
29
29 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 14
Artykuł (lista A) 3
Artykuł (lista B) 5
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 7
Dostęp do źródła
34%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 11
OpenAccess 10
Link 10
Wszystkie 12
Indeksowane materiały konferencyjne
100%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 2
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 1 0 1 0 (0, 0, 0) 0 0
2014 1 0 1 0 (0, 0, 0) 0 0
2015 3 0 1 2 (0, 1, 0) 0 0
2016 5 0 3 2 (1, 1, 0) 1 1
2017 7 0 4 3 (1, 1, 0) 1 3
2018 5 0 2 3 (1, 2, 0) 0 3
2019 7 0 2 5 (0, 0, 0) 0 3

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ