Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
23
23 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 12
Artykuł (lista A) 7
Artykuł (lista B) 3
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 1
Dostęp do źródła
8%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 15
OpenAccess 2
Link 7
Wszystkie 20
Indeksowane materiały konferencyjne
64%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 9
Indeksowane w SCOPUS 9
Indeksowane (w jednej z baz) 11
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 3 0 1 2 (0, 2, 0) 1 0
2014 2 0 1 1 (1, 0, 0) 1 0
2015 6 0 3 3 (2, 1, 0) 2 1
2016 7 0 6 1 (1, 0, 0) 3 0
2017 3 0 1 2 (1, 0, 0) 2 1
2018 2 0 0 2 (2, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ