Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
29
29 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 25
Artykuł (lista A) 2
Artykuł (lista B) 2
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 0
Dostęp do źródła
6%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 21
OpenAccess 2
Link 5
Wszystkie 21
Indeksowane materiały konferencyjne
82%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 19
Indeksowane w SCOPUS 15
Indeksowane (w jednej z baz) 21
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 1 0 1 0 (0, 0, 0) 1 0
2014 6 0 5 1 (0, 1, 0) 5 0
2015 12 0 11 1 (1, 0, 0) 10 0
2016 9 0 8 1 (1, 0, 0) 3 1
2017 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ