Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
27
27 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 6
Artykuł (lista A) 1
Artykuł (lista B) 16
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 4
Dostęp do źródła
7%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 12
OpenAccess 2
Link 2
Wszystkie 13
Indeksowane materiały konferencyjne
28%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 3
Indeksowane (w jednej z baz) 3
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 5 0 1 4 (0, 4, 0) 0 0
2014 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0
2015 9 0 2 7 (0, 4, 0) 0 0
2016 6 0 2 4 (1, 3, 0) 0 0
2017 6 0 1 5 (0, 4, 0) 2 2

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ