Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
29
29 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 7
Artykuł (lista A) 10
Artykuł (lista B) 12
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 0
Dostęp do źródła
13%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 12
OpenAccess 4
Link 4
Wszystkie 12
Indeksowane materiały konferencyjne
71%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 5
Indeksowane w SCOPUS 1
Indeksowane (w jednej z baz) 5
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 6 0 0 6 (0, 6, 0) 0 0
2014 2 0 0 2 (1, 1, 0) 0 0
2015 7 0 3 4 (1, 3, 0) 2 0
2016 7 0 4 3 (3, 0, 0) 3 0
2017 5 0 0 5 (3, 2, 0) 0 3
2018 2 0 0 2 (2, 0, 0) 0 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ