Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 3
Artykuł (lista A) 2
Artykuł (lista B) 26
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 0
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 11
OpenAccess 0
Link 5
Wszystkie 12
Indeksowane materiały konferencyjne
100%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 3
Indeksowane w SCOPUS 1
Indeksowane (w jednej z baz) 3
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 0 1 3 (0, 3, 0) 1 0
2014 7 0 0 7 (0, 7, 0) 0 0
2015 11 0 1 10 (0, 10, 0) 1 0
2016 8 0 1 7 (2, 5, 0) 1 0
2017 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ