Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
26
26 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 9
Artykuł (lista A) 4
Artykuł (lista B) 13
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 0
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 14
OpenAccess 0
Link 0
Wszystkie 14
Indeksowane materiały konferencyjne
10%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 1
Indeksowane w SCOPUS 1
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 3 0 0 3 (2, 1, 0) 0 0
2014 7 0 5 2 (1, 1, 0) 1 0
2015 9 0 1 8 (1, 7, 0) 0 0
2016 7 0 3 4 (0, 4, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ