Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
23
23 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 10
Artykuł (lista A) 7
Artykuł (lista B) 1
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 5
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 14
OpenAccess 0
Link 3
Wszystkie 14
Indeksowane materiały konferencyjne
58%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 7
Indeksowane w SCOPUS 6
Indeksowane (w jednej z baz) 8
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 0
2014 6 0 4 2 (2, 0, 0) 3 0
2015 8 0 2 6 (1, 0, 0) 2 0
2016 7 0 4 3 (3, 0, 0) 2 0
2017 1 0 0 1 (1, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ