Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
28
28 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 3
Artykuł (lista A) 6
Artykuł (lista B) 13
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 6
Dostęp do źródła
57%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 15
OpenAccess 16
Link 28
Wszystkie 28
Indeksowane materiały konferencyjne
60%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 3
Indeksowane w SCOPUS 3
Indeksowane (w jednej z baz) 4
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 3 0 1 2 (0, 1, 0) 0 1
2014 5 0 1 4 (1, 3, 0) 0 2
2015 7 0 0 7 (1, 6, 0) 0 6
2016 4 0 0 4 (0, 1, 0) 3 4
2017 3 0 0 3 (2, 1, 0) 0 1
2018 3 0 0 3 (2, 1, 0) 0 1
2019 3 0 1 2 (0, 0, 0) 0 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ