Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
46
46 od 2013
3 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 3
Rozdział 18
Artykuł (lista A) 1
Artykuł (lista B) 18
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 6
Dostęp do źródła
32%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 11
OpenAccess 15
Link 30
Wszystkie 31
Indeksowane materiały konferencyjne
83%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 5
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 5
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 7 0 3 4 (0, 3, 0) 0 4
2014 8 0 2 6 (0, 2, 0) 0 1
2015 6 0 3 3 (0, 3, 0) 0 1
2016 9 0 7 2 (0, 2, 0) 1 2
2017 8 1 0 7 (0, 7, 0) 0 5
2018 5 1 1 3 (1, 1, 0) 2 2
2019 3 1 2 0 (0, 0, 0) 2 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ