Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 1
Rozdział 14
Artykuł (lista A) 2
Artykuł (lista B) 4
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 10
Dostęp do źródła
32%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 21
OpenAccess 10
Link 17
Wszystkie 27
Indeksowane materiały konferencyjne
100%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 7
Indeksowane w SCOPUS 7
Indeksowane (w jednej z baz) 7
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 2 0 0 2 (0, 1, 0) 0 0
2014 9 0 3 6 (1, 2, 0) 0 4
2015 1 0 0 1 (0, 0, 0) 0 1
2016 5 0 3 2 (1, 1, 0) 3 1
2017 1 0 0 1 (0, 0, 0) 0 1
2018 6 1 1 4 (0, 0, 0) 1 3
2019 7 0 7 0 (0, 0, 0) 3 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ