Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
29
29 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 11
Artykuł (lista A) 1
Artykuł (lista B) 17
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 0
Dostęp do źródła
55%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 13
OpenAccess 16
Link 22
Wszystkie 28
Indeksowane materiały konferencyjne
88%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 8
Indeksowane w SCOPUS 4
Indeksowane (w jednej z baz) 8
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 0 0 4 (0, 4, 0) 0 4
2014 3 0 1 2 (0, 2, 0) 1 2
2015 5 0 2 3 (0, 3, 0) 1 3
2016 7 0 2 5 (0, 5, 0) 2 3
2017 5 0 3 2 (1, 1, 0) 2 1
2018 5 0 3 2 (0, 2, 0) 2 3

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ