Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
27
27 od 2013
2 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 7
Artykuł (lista A) 5
Artykuł (lista B) 10
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 5
Dostęp do źródła
59%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 12
OpenAccess 16
Link 17
Wszystkie 20
Indeksowane materiały konferencyjne
60%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 3
Indeksowane w SCOPUS 4
Indeksowane (w jednej z baz) 5
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 0 1 3 (0, 2, 0) 1 2
2014 1 0 0 1 (0, 1, 0) 0 1
2015 7 0 2 5 (2, 3, 0) 0 2
2016 6 0 2 4 (2, 2, 0) 0 4
2017 4 0 1 3 (0, 2, 0) 1 2
2018 3 0 1 2 (1, 0, 0) 1 3
2019 2 0 0 2 (0, 0, 0) 0 2

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ